søndag den 28. februar 2016

Fra Holnæs til Odderbæk.

Mats Petersen i Schausende på Holnæs i Slesvig, min 3 x tipoldefar, er født som Mads Pedersen i Jylland,  og yngste søn af Peder Christensen og Anne Nielsdatter i Odderbæk, Thyregod sogn.
 

Peder Christensen o. 1699 - 23. maj 1779, Odderbæk, 80 år
Anne Nielsdatter 2. dec 1708 Ullerup - 5. marts 1777, Odderbæk, 68 år
 

De fleste kirkebøger i 1700-tallet angiver dagen for de kirkelige handlinger dåb og begravelse, og ikke fødsel og død, således også i Thyregod og Give.
 

Peder Christensen er muligvis født i Tykskovgaard, en lille landsby i Ejstrup sogn, Skanderborg amt, hvor der ved folketællingen i 1787 boede 13 mennesker fordelt på to gårde. I al fald angives Peder Christensen at være af Tykskovgaard, da han i 1730 trolover sig med Anne Nielsdatter, men på grund af brand i præstegården eksisterer der ingen tidlige kirkebøger i Ejstrup sogn, der kan belyse sagen.
 

Niels Boysen og hustru i Ullerup, Give.
 

Anne Nielsdatter er født i Ullerup i Give sogn, hvor kirkebogen ganske vist starter i 1700, men desværre har præsten/præsterne ikke været så omhyggelige med indførslerne, som man kunne ønske, idet der stort set ikke er nogen indførsler i årene 1710-1720, og i årene 1744-1754 mangler de helt.
 

Anne er datter af Niels Boysen og hans hustru, men desværre afsløres hustruens navn  ikke i kirkebogen, idet vielsen formentlig finder sted i et andet sogn omkring 1705.
Niels Boysen er formentlig søn af Christen Boysen i Ullerup, og Christens hustrus navn, Anne Nielsdatter, finder jeg i forbindelse med en dåb i 1702, hvor hun bærer barnet. 

Christen Boysen bliver begravet 5. juni 1707, 79 år gammel, og hans hustru er formentlig død i perioden mellem 1710 og 1720, hvor indførslerne mangler.
 

Jeg ved med sikkerhed, at Niels Boysen får tre døtre, hvoraf de to ældstes dåb er indført i kirkebogen, mens den tredje optræder som fadder nogle gange, Kirsten, Niels Boysens datter af Ullerup.
Endelig er der muligvis en søn, Hans Nielsen. I al fald er Niels Boysen fadder ved flere af Hans Nielsens børns dåb tillige med Mette Boysen,om det så er Niels Boysens datter eller hustru.
 

Mette Nielsdatter 3. oktober 1706 - ?
Anne Nielsdatter 2. december 1708 - 5. marts 1777, Odderbeck, 68 år
Kirsten Nielsdatter  o. 1709-1710 - 25. marts 1778, Ullerup, 69 år
Hans Nielsen død efter 1756
 

Hverken Niels Boysens eller hustruens død finder jeg noteret i kirkebogen, så de er formentlig begge døde i perioden 1744-1754, hvor der ingen indførsler er. Sidste gang, Niels Boysen er nævnt er som fadder i 1738, mens hustruen sidste gang nævnes som fadder i 1727.
Jeg finder hverken Mette eller Kirsten viet i sognet, men en Kirsten Nielsdatter fra Ullerup bliver begravet 25. marts 1778, 69 år gammel, og det kan meget vel være Niels Boysens datter.
 

Hans Nielsen bliver viet til Abelone Nielsdatter fra Lønaa i Thyregod Kirke 5. juli 1733. Hans tager sin brud med hjem til Ullerup, hvor de får to døtre Johanna Kirstine i december 1733 og Kirsten i juli 1735. 
I december samme år afgår Abelone ved døden, begravet 4. december, 42 år og dermed øjensynligt noget ældre end Hans. 
Hans gifter sig igen - men ikke i Give sogn - og får i december 1736 en datter, Abelone, som imidlertid dør i marts 1737, ligesom datteren Kirsten dør i to måneder senere knap 2 år gammel. Endelig bliver Hans Nielsen far til sønnen Niels i 1738 og datteren Karen i 1742. Hans Nielsen ses sidste gang som fadder i 1756 og hans hustru i 1759.
 

Peder Christensen og Anne Nielsdatter i Odderbæk.
 

Niels Boysens datter, Anne i Ullerup, er endnu ikke fyldt 19 år, da hun den 19. oktober 1727 bliver gift med Anders Andersen fra Sejrup i nabosognet Thyregod. Vielsen finder sted i Give Kirke, men parret får deres hjem i Sejrup, hvor de får en søn:
Niels Andersen 16. okt 1729, Sejrup - 1. juni 1777, Thyregodlund, 49 år
I december samme år dør Anders Andersen, begravet 11. december, 26 år.
 

Allerede måneden efter, den 22. januar 1730, trolover Anne sig med Peder Christensen  fra Tykskovgaard By i Ejstrup sogn, et nabosogn lige nord for for Thyregod sogn, og den 2. juli 1730 bliver parret gift i Thyregod Kirke. 
Anne er nu 21 år, og Peder en halv snes år ældre. 
Parret bliver boende i Sejrup et stykke tid, og her kommer deres første søn til verden. I 1734 er parret flyttet til Kokborg og her ser to af parrets sønner dagens lys, og endelig i 1738 fæster de en halvgård i Odderbæk, hvor de sidste fire sønner samt parrets eneste datter kommer til verden.
 

Anders Pedersen 16. december 1731 - 29. april 1802, Odderbæk, 70 år
Christen Pedersen 29. september 1734 - 18. juni 1812, Odderbæk, 77 år
Peder Pedersen 19. maj 1737 - 25. august 1737, Odderbæk, 18 uger
Christian Pedersen 14. september 1738 -  2. maj 1822, Kokborg, 83 år
Anne Pedersdatter 17. marts 1743 -30. november 1830, Tyregod, 87 år? 
Peder Pedersen 24. juni 1745 - 17. sept 1821, Hedegaard Ejstrup, 76 år
Jacob Pedersen 17. marts 1748 - december 1831, Lindet, 83 år
Mads Pedersen 18. april 1751 - efter 1835 Schausende, +84 år
 

En af sønnerne dør tre måneder efter fødslen, mens de øvrige børn alle vokser op og stifter familie og i øvrigt - på nær Niels fra Annes første ægteskab - opnår en ganske høj alder. 
På nær den yngste søn, Mads, bliver alle boende på egnen, enten i sognet eller i et af nabosognene.
 

Da Anne Nielsdatter og Peder Christensen afgår ved døden i henholdsvis 1777 og 1779, er næsten alle deres børn kommet godt i vej, måske lige bortset fra Mads, deres yngste søn, som endnu har tilgode at stifte familie.
 

Peder Christensen og Anne Nielsdatters børn:
 

Niels Andersen, Anne Nielsdatters søn fra første ægteskab, er også den første, som gifter sig. Vielsen finder sted 20. juni 1756, og bruden er Ellen Thomasdatter fra Tofteløs. Jeg har ikke fundet nogen børn, men det bør der være et eller andet sted.
 

Anders Pedersen er 25 år, da han den 24. juli 1757 gifter sig med Maren Pedersdatter fra Thyregod. Anders overtager fæstet af faderens halvgård i Odderbæk, og her får parret otte børn:
 

Peder Andersen 1. juli 1759 - 27. april 1777, 18 år
Anne Andersdatter 19. marts 1761 -
Ingeborre Andersdatter 23. september 1764 -
Anne Andersdatter 14. juni 1767 -
Peder Andersen 29. april 1770 - 17. juli 1770
Peder Andersen 13. oktober 1771 - 21. marts 1798, 27 år
Christen Andersen  23. oktober 1774 -
Peder Andersen døbt 20. april 1778 -
 

Værd at bemærke er, at hele fire sønner får navnet Peder, til trods for at Peder nr. 1 stadig lever, da Peder nr. 2 og 3. døbes i henholdsvis 1770 og 1771. Da Peder nr. 1 så dør i 1777, får sønnen, der fødes året efter, igen navnet Peder. Årsagen er ganske givet, at både morfar og farfar hedder Peder, og at begge skal have en søn opkaldt efter sig. På samme vis får to af døtrene navnet Anne, idet både farmor og mormor hedder Anne.
 

I øvrigt kan man læse meget mere om familien fra Odderbæk på denne side:
 

http://www.nørvang-herred.dk/thyregod/ThyregodStederOgFolk.htm

Christen Pedersen er den næste af sønnerne, der gifter sig, og han fæster en anden halvgård i Oddersbæk. Bruden er Cecilia Lauridsdatter Holstebroe og vielsen finder sted 14. januar 1759.
Christen og Cecilia får børnene Laurids 1759 - der i øvrigt bliver gift med sin kusine, Anders Pedersens datter Ingeborg - Anne Cathrine 1762, Peder 1764, Anne 1767, Andreas Nicolai 1770, Kirsten 1773, tvillingerne Hans og Mads 1775, Kirsten 1777 og Kirsten 1779.
Ti børn i alt, hvoraf halvdelen dør som børn, nemlig Kirsten nr 1 og 2 samt tvillingerne og Andreas Nicolai.
 

Christian Pedersen bliver omkring 1770 gift med Ane Kirstine Pedersdatter, og de bosætter sig i Enkelund, hvor de får børnene Kirsten, Anne og Peder som også bliver gift med en kusine samt en dødfødt datter.
Ane Kirstine dør i april 1796, 62 år, og Christian gifter sig året efter med en enke i Kokborg, Mette Jensdatter. 

Efter Mettes død gifter Christian sig i 1814 for tredje og sidste gang med endnu en enke, Maren Nielsdatter. De sidste to ægteskaber er barnløse, og Christian selv afgår ved døden i Kokborg 2. maj 1822, 83 år. Maren bliver 86 år, død 26. november 1834.
 

Anne Pedersdatter, Peder Christensen og Annes eneste datter, er kun 18 år, da hun den 15. november 1761 bliver gift med Peder Thomsen fra Lindet i nabosognet Vester, og han er med sine 34 år næsten dobbelt så gammel som Anne. Seks børn får Peder og Anne i løbet af 14 år, og heraf dør de to som spæde. Peder Thomsen er 66 år ved sin død i 1793, og Anne dør formentlig som almisselem i november 1830, 87 år gammel.
 

Peder Pedersen gifter sig omkring 1778/79 med Ellen Eriksdatter i Ejstrup, og de bliver gårdfolk i Hedegaard, Ejstrup. Her mangler kirkebøgerne fra før 1814, men af folketællingerne fremgår det, at Peder og Ellen får mindst tre børn, nemlig Erik, Anne Marie og Anne Kirstine.
Sønnen Erik forsvinder for mig, men de to døtre bliver gift med to brødre, Peder og Jens Nielsen fra Søhale i Nørre Snede sogn.
Både Peder og Ellen lever deres sidste år som aftægtsfolk på Niels Christensens gård i Hedegaard - måske han har overtaget deres gård - hvor de afgår ved døden med et halvt års mellemrum i henholdsvis september 1821 og marts 1822.
 

Jacob Pedersen er 28 år, da han 14. juli 1776 gifter sig med Else Poulsdatter, der kommer fra Fyn. Parret bliver gårdfolk i Bøllund i nabosognet Give, hvor de får de første fem af deres seks børn: Poul, Peder, Anne Marie, Poul samt Maren. Maren bliver siden gift med sin fætter Peder, søn af Christian Pedersen. 
Parrets sidste barn, Anne, bliver født i Store Thorlund i Ejstrup sogn, hvortil familien er flyttet inden 1787.
Jacob og Else tilbringer deres sidste år på aftægt hos sønnen Poul i Lindet, Vester sogn. Else afgår ved døden 2. marts 1827, 84 år, og Jacob er 83 år ved sin død i december 1831.
 

Mads Pedersen, Peder Christensen og Annes yngste søn som kommer til verden en snes år efter sine ældste brødre, er også den eneste i familien, som finder sin fremtid langt væk fra hjemstavnen, nede i Slesvig. Hvordan han finder vejen derned, er ikke godt at vide. Formentlig forlader han hjemmet som ung, idet jeg ikke finder ham som fadder for nogle af sine søskendes børn. Desværre er der ingen folketællinger på den tid, som kan give et fingerpeg om, hvor han opholder sig, inden han i 1788 gifter sig med en enke i Schausende (Skovsende), beliggende på halvøen Holnæs ved Flensborg Fjord - og på det tidspunkt har han formentlig opholdt sig i området et stykke tid.
Catharina Margaretha hedder enken, og hun er ligesom sine forældre født og opvokset på Holnæs, hvor historien fortsætter.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar